Turizam

Turizam


Gradski turizam, Kongresni turizam,Tranzitni turizam , Kulturni turizam, Suveniri, Zdravstveni turizam, Eko turizam, Parkovi i izletišta,Reka Velika Morava i jezera, Aktivni turizam kroz programe aktivnog odmora, Posmatranje ptica, Lovni turizam ( lov i ribolov), Biljni i životinjski svet, Spomenici, Ekskurzije, …